Resultaatmodel

De mutaties van de Narap geven een nieuw begrotingsbeeld.
Hieronder wordt het resultaatmodel per programma gepresenteerd waarbij het saldo van de Burap wordt afgezet tegen het saldo van de Narap.

Programma

Begroting lasten burap 2017

Begroting baten burap 2017

Mutaties reserves lasten Begroting burap 2017

Mutaties reserves baten Begroting burap 2017

Begroting saldo burap 2017

Begroting lasten na narap 2017

Begroting baten na narap 2017

Mutaties reserves Begroting lasten na narap 2017

Mutaties reserves Begroting baten na narap 2017

Begroting saldo na narap 2017

Jeugd en zorg

115.251

-4.811

0

-4.105

106.335

119.677

-4.671

0

-4.105

110.901

Werk, inkomen en economie

82.989

-55.965

0

-3.511

23.513

83.153

-56.768

4.519

-3.796

27.108

Maatschappelijke voorzieningen

49.057

-4.990

11.730

-13.345

42.450

48.391

-5.232

6.491

-7.122

42.527

Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

58.435

-39.171

7.261

-17.192

9.333

56.539

-39.652

10.860

-16.246

11.500

Milieu en duurzaamheid

23.401

-19.363

3.180

-3.358

3.859

23.266

-19.483

3.180

-2.686

4.277

Beheer buitenruimte

51.896

-29.626

0

-1.575

20.695

51.717

-30.553

0

-875

20.288

Veiligheid en handhaving

19.945

-1.710

0

0

18.234

19.970

-1.485

0

0

18.485

Burger en bestuur

64.795

-11.071

2.293

-1.022

54.996

66.221

-10.673

3.121

-1.097

57.573

Financiën

1.694

-290.219

15.897

-10.717

-283.345

1.290

-291.817

15.707

-16.935

-291.755

Hulpkostenplaatsen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Saldo van baten en lasten

467.462

-456.926

40.361

-54.826

-3.929

470.224

-460.336

43.878

-52.863

903