Maatschappelijke voorzieningen

Lasten

Baten

Toevoegingen reserves

Onttrekkingen reserves

Saldo

Stand na Burap 2017

49.057

-4.990

11.730

-13.345

42.450

MPG, Inv. fonds, Rek. res. 2016

0

0

-5.713

5.713

0

-666

-242

0

510

-398

Stand Narap 2017

48.391

-5.232

6.491

-7.122

42.527

Programma

Begroting lasten burap 2017

Begroting baten burap 2017

Mutaties reserves lasten Begroting burap 2017

Mutaties reserves baten Begroting burap 2017

Begroting saldo burap 2017

Begroting lasten na narap 2017

Begroting baten na narap 2017

Mutaties reserves Begroting lasten na narap 2017

Mutaties reserves Begroting baten na narap 2017

Begroting saldo na narap 2017

Maatschappelijke voorzieningen

Goede aansluiting

9.969

-5.557

0

0

4.412

10.089

-5.667

0

0

4.422

Onderwijsklimaat

15.556

-156

7.561

-7.561

15.400

15.437

-156

1.198

-1.198

15.281

Maatschappelijke initiatieven

2.015

-1

0

-385

1.629

1.814

-1

0

-385

1.428

Verzelfstandiging buurthuizen

701

-7

0

0

693

894

-7

0

0

886

Actieve (sport)verenigingen

514

0

0

-38

476

533

0

0

-38

495

Sportvoorzieningen

7.677

1.491

3.504

-4.094

8.578

7.361

1.491

4.154

-4.634

8.372

Ondersteunen en stimuleren van cultuur in Zaanstad

10.258

-12

0

0

10.247

10.292

-12

0

0

10.280

Multicultureel samenleven

2.367

-749

665

-1.267

1.015

1.971

-881

1.139

-867

1.361

Totaal programma

49.057

-4.990

11.730

-13.345

42.450

48.391

-5.232

6.491

-7.122

42.527