Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

Lasten

Baten

Toevoegingen reserves

Onttrekkingen reserves

Saldo

Stand na Burap 2017

58.435

-39.171

7.261

-17.192

9.333

MPG, Inv. fonds, Rek. res. 2016

-2.931

926

2.758

946

1.700

1.035

-1.408

840

0

467

Stand Narap 2017

56.539

-39.652

10.860

-16.246

11.500

Programma

Begroting lasten burap 2017

Begroting baten burap 2017

Mutaties reserves lasten Begroting burap 2017

Mutaties reserves baten Begroting burap 2017

Begroting saldo burap 2017

Begroting lasten na narap 2017

Begroting baten na narap 2017

Mutaties reserves Begroting lasten na narap 2017

Mutaties reserves Begroting baten na narap 2017

Begroting saldo na narap 2017

Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

Samenwerking op het gebied van erfgoed

801

-31

0

0

770

843

-31

0

0

812

Gedifferentieerde aanpak (RO)

2.276

-220

0

0

2.056

2.248

-220

1.700

0

3.728

Samenwerking versterken kwaliteit buitengebied

600

-23

0

0

576

667

-64

0

0

603

Woningvoorraad

975

-53

0

0

921

1.049

-77

0

0

971

Parkeermogelijkheden

1.202

-2.989

0

0

-1.787

1.257

-3.062

0

0

-1.805

Bevorderen doorstroming

1.701

-35

838

-1.337

1.167

1.855

-135

450

-949

1.220

Beheer grond- en vastgoedportefeuille

10.992

-10.054

317

-10

1.244

11.664

-11.390

842

-10

1.106

Samenwerken in gebiedsontwikkeling

33.767

-25.725

6.106

-15.448

-1.299

30.695

-24.606

7.553

-14.860

-1.219

Gebiedsontwikkeling beleid

4.363

-40

0

-397

3.925

4.553

-40

0

-427

4.085

MAAK.Zaanstad

1.759

0

0

0

1.759

1.434

0

315

0

1.749

Funderingsrisico's en herstel

0

0

0

0

0

275

-26

0

0

249

Totaal programma

58.435

-39.171

7.261

-17.192

9.333

56.539

-39.652

10.860

-16.246

11.500