Milieu en duurzaamheid

Lasten

Baten

Toevoegingen reserves

Onttrekkingen reserves

Saldo

Stand na Burap 2017

23.401

-19.363

3.180

-3.358

3.859

MPG, Inv. fonds, Rek. res. 2016

0

0

0

0

0

-135

-120

0

672

417

Stand Narap 2017

23.266

-19.483

3.180

-2.686

4.277

Programma

Begroting lasten burap 2017

Begroting baten burap 2017

Mutaties reserves lasten Begroting burap 2017

Mutaties reserves baten Begroting burap 2017

Begroting saldo burap 2017

Begroting lasten na narap 2017

Begroting baten na narap 2017

Mutaties reserves Begroting lasten na narap 2017

Mutaties reserves Begroting baten na narap 2017

Begroting saldo na narap 2017

Milieu en duurzaamheid

Ondersteuning dierenasiel en vogelopvang

136

0

0

0

136

136

0

0

0

136

Vaststellen en uitvoeren Grondstoffenplan

16.058

-19.130

0

0

-3.072

16.500

-19.130

0

0

-2.630

Uitvoeren Zaanse Energie Agenda

1.662

-70

0

-1.571

21

1.786

-190

0

-1.571

25

Uitvoeren Ruimtelijke Milieuvisie

5.454

-160

3.180

-1.787

6.688

4.750

-160

3.180

-1.115

6.655

Uitvoeren grondstoffenplan

91

-4

0

0

87

95

-4

0

0

91

Totaal programma

23.401

-19.363

3.180

-3.358

3.859

23.266

-19.483

3.180

-2.686

4.277