Beheer buitenruimte

Lasten

Baten

Toevoegingen reserves

Onttrekkingen reserves

Saldo

Stand na Burap 2017

51.896

-29.626

0

-1.575

20.695

MPG, Inv. fonds, Rek. res. 2016

-400

0

0

400

0

221

-928

0

300

-406

Stand Narap 2017

51.717

-30.553

0

-875

20.288

Programma

Begroting lasten burap 2017

Begroting baten burap 2017

Mutaties reserves lasten Begroting burap 2017

Mutaties reserves baten Begroting burap 2017

Begroting saldo burap 2017

Begroting lasten na narap 2017

Begroting baten na narap 2017

Mutaties reserves Begroting lasten na narap 2017

Mutaties reserves Begroting baten na narap 2017

Begroting saldo na narap 2017

Beheer buitenruimte

Recreatieve mogelijkheden

450

-8

0

0

442

455

-8

0

0

447

Funderingsrisico's en herstel

2.674

-26

0

0

2.648

1.425

0

0

-500

925

Beheer en onderhoud openbare ruimte

20.211

-555

0

-1.575

18.080

20.703

-1.509

0

-375

18.819

Markten

210

-264

0

0

-54

209

-264

0

0

-55

Onderhoud riolering

13.495

-27.528

0

0

-14.033

14.130

-27.528

0

0

-13.399

Begraven en begraafplaatsen

753

-1.138

0

0

-385

762

-1.138

0

0

-376

Vervanging in de openbare ruimte

2.258

0

0

0

2.258

2.229

0

0

0

2.229

Vervanging riolering

11.295

0

0

0

11.295

11.256

0

0

0

11.256

Kermissen

41

-106

0

0

-65

41

-106

0

0

-66

Natuur- en milieueducatie

508

0

0

0

508

508

0

0

0

508

Totaal programma

51.896

-29.626

0

-1.575

20.695

51.717

-30.553

0

-875

20.288