Veiligheid en handhaving

Lasten

Baten

Toevoegingen reserves

Onttrekkingen reserves

Saldo

Stand na Burap 2017

19.945

-1.710

0

0

18.234

MPG, Inv. fonds, Rek. res. 2016

0

0

0

0

0

20

0

0

0

20

6

225

0

0

231

Stand Narap 2017

19.970

-1.485

0

0

18.485

Programma

Begroting lasten burap 2017

Begroting baten burap 2017

Mutaties reserves lasten Begroting burap 2017

Mutaties reserves baten Begroting burap 2017

Begroting saldo burap 2017

Begroting lasten na narap 2017

Begroting baten na narap 2017

Mutaties reserves Begroting lasten na narap 2017

Mutaties reserves Begroting baten na narap 2017

Begroting saldo na narap 2017

Veiligheid en handhaving

Uitvoering en regie Integraal veiligheidsplan

627

0

0

0

627

625

0

0

0

625

Ramp- en crisisbestrijding

12.491

0

0

0

12.491

12.691

0

0

0

12.691

Openbare orde

599

0

0

0

599

618

0

0

0

618

Uitvoeren handhavingsprogramma

4.397

-701

0

0

3.697

4.226

-476

0

0

3.750

Toezicht op vaarwegen

808

-1.009

0

0

-202

800

-1.009

0

0

-209

Bediening bruggen en sluizen

1.023

0

0

0

1.023

1.010

0

0

0

1.010

Totaal programma

19.945

-1.710

0

0

18.234

19.970

-1.485

0

0

18.485