Financiën

Lasten

Baten

Toevoegingen reserves

Onttrekkingen reserves

Saldo

Stand na Burap 2017

1.694

-290.219

15.897

-10.717

-283.345

MPG, Inv. fonds, Rek. res. 2016

0

0

0

-6.219

-6.219

-477

52

0

0

-425

73

-1.650

-190

0

-1.766

Stand Narap 2017

1.290

-291.817

15.707

-16.935

-291.755

Programma

Begroting lasten burap 2017

Begroting baten burap 2017

Mutaties reserves lasten Begroting burap 2017

Mutaties reserves baten Begroting burap 2017

Begroting saldo burap 2017

Begroting lasten na narap 2017

Begroting baten na narap 2017

Mutaties reserves Begroting lasten na narap 2017

Mutaties reserves Begroting baten na narap 2017

Begroting saldo na narap 2017

Financiën

Gemeentefonds

0

-245.307

0

0

-245.307

0

-245.133

0

0

-245.133

Lokale heffingen

48

-1.935

0

0

-1.887

48

-1.935

0

0

-1.887

Algemene dekkingsmiddelen

10

-906

13.433

-10.717

1.820

10

-906

13.243

-10.717

1.630

Investeringsfonds

0

0

2.465

0

2.465

0

0

2.465

0

2.465

Onvoorzien

21

-50

0

0

-29

101

-1.700

0

-6.219

-7.818

Saldo kostenplaatsen

117

0

0

0

117

117

0

0

0

117

Saldo financieringsfunctie

-1.597

-7.728

0

0

-9.325

-2.074

-7.851

0

0

-9.925

Dividend

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Innen lokale belastingen en heffingen

2.793

-34.293

0

0

-31.500

2.786

-34.293

0

0

-31.506

Organisatie financiële processen

302

0

0

0

302

302

0

0

0

302

Totaal programma

1.694

-290.219

15.897

-10.717

-283.345

1.290

-291.817

15.707

-16.935

-291.755