Jeugd en zorg

Lasten

Baten

Toevoegingen reserves

Onttrekkingen reserves

Saldo

Stand na Burap 2017

115.251

-4.811

0

-4.105

106.335

MPG, Inv. fonds, Rek. res. 2016

0

0

0

0

0

167

0

0

0

167

4.259

140

0

0

4.399

Stand Narap 2017

119.677

-4.671

0

-4.105

110.901

Programma

Begroting lasten burap 2017

Begroting baten burap 2017

Mutaties reserves lasten Begroting burap 2017

Mutaties reserves baten Begroting burap 2017

Begroting saldo burap 2017

Begroting lasten na narap 2017

Begroting baten na narap 2017

Mutaties reserves Begroting lasten na narap 2017

Mutaties reserves Begroting baten na narap 2017

Begroting saldo na narap 2017

Jeugd en zorg

Veilige basis voor ieder kind

5.489

-32

0

0

5.456

5.490

-32

0

0

5.458

Gezond leven

2.597

-56

0

0

2.541

2.606

-56

0

0

2.550

Kracht van de wijkbewoners

29.923

-1.234

0

0

28.689

30.591

-1.234

0

0

29.357

Specialistische hulp voor wie (tijdelijk) niet zelfstandig/thuis woont

32.168

-154

0

-4.105

27.910

34.509

-154

0

-4.105

30.250

Specialistische hulp voor wie zelfstandig/thuis woont

34.390

-2.621

0

0

31.770

34.690

-2.481

0

0

32.209

Uitvoeren armoedebeleid

10.684

-715

0

0

9.968

11.792

-715

0

0

11.077

Totaal programma

115.251

-4.811

0

-4.105

106.335

119.677

-4.671

0

-4.105

110.901